zobacz

Poniższe badania pokazują skuteczność naszych produktów:

badanie absorpcji energii przy użyciu panelu testowego ASTM C 1550 więcej »

badanie odporności ogniowej i redukcja łuszczenia i kruszenia w wysokich temperaturach więcej »

badanie długoterminowej (rocznej) absorpcji energii więcej »

próba giętkości betonu - wytrzymałość na zginanie równa stali więcej »

porównanie względnych osiągów syntetycznych włókien Barchip względem siatki/maty stalowej więcej »


5. Barchip Kyodo 48mm vs mata/siatka stalowa

Poniższe zdjęcia i wykres przedstawiają krótkie podsumowanie badań przeprowadzonych przez Dr Stefana Bernarda w Australii.

  Celem tych analiz było porównanie względnych osiągów syntetycznych włókien Barchip względem siatki/maty stalowej w symulowanym (zaimprowizowanym) defekcie posadzki betonowej. Test zawierał próbki (odlewy) betonowe w kształcie okrągłego panelu o wymiarach 1200 mm średnicy x 125 mm grubości a następnie przetestowaniu ich na podporze (obudowie) gumowej celem dokonania symulacji reakcji podłoża ziemnego