zobacz

Poniższe badania pokazują skuteczność naszych produktów:

badanie absorpcji energii przy użyciu panelu testowego ASTM C 1550 więcej »

badanie odporności ogniowej i redukcja łuszczenia i kruszenia w wysokich temperaturach więcej »

badanie długoterminowej (rocznej) absorpcji energii więcej »

próba giętkości betonu - wytrzymałość na zginanie równa stali więcej »

porównanie względnych osiągów syntetycznych włókien Barchip względem siatki/maty stalowej więcej »


1. Badanie absorpcji energii

Panel testowy ASTM C 1550 jest odpowiednim urządzeniem do wykonywania analiz betonu w następujących dziedzinach:
  • beton natryskiwany
  • konstrukcje ścian betonowych
  • elementy betonowe prefabrykowaneTest zawiera zastosowanie tłoka naciskowego w centralnej części panelu o wymiarach 800 mm x 75 mm wycentrowanym na trzech symetrycznie rozmieszczonych podpórkach umieszczonych na obręczy o średnicy 750 mm. Tłok naciskowy przesuwa się naprzód ze stałą prędkością 4 mm/min. Test trwa do całkowitego centralnego odchylenia 40 mm a następnie pomiarze energii zaabsorbowanej (Dżule) przez próbkę jako powierzchnia pod wykresem przedstawiającym nacisk/odchylenie. Poniżej został przedstawiony wykres nacisk/odchylenie dla paneli zbrojonych siatką stalową, stalowymi włóknami zbrojącymi oraz włóknami Barchip Shogun 48 mm.

Porównanie zbrojenia
Panel testowy ASTM C 1550
Materiał zbrojący ASTM C 1550 Absorpcja energii
przemieszczenie 40 mm
Włókna stalowe wysokojakościowe 40 kg/m z łukowatymi końcówkami 522 Dżule
Siatka stalowa Typ F41 (500 MPa, średnica drutu 4 mm, oczko 100 mm) 475 Dżuli
Barchip Shogun 48 mm 10 kg/m3 687 Dżuli