zobacz

Poniższe badania pokazują skuteczność naszych produktów:

badanie absorpcji energii przy użyciu panelu testowego ASTM C 1550 więcej »

badanie odporności ogniowej i redukcja łuszczenia i kruszenia w wysokich temperaturach więcej »

badanie długoterminowej (rocznej) absorpcji energii więcej »

próba giętkości betonu - wytrzymałość na zginanie równa stali więcej »

porównanie względnych osiągów syntetycznych włókien Barchip względem siatki/maty stalowej więcej »


Testy