Formularz

Projektowanie posadzek

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza celem wskazania optymalnego dawkowania syntetycznego zbrojenia rozproszonego BarChip.

Lokalizacja:
Lokalizacja:
Przeznaczenie posadzki:
*
Wymiary posadzki:
* Powierzchnia m2
Odporność posadzki na:
Izolacja przeciwwilgociowa:
*
Charakterystyka płyty nośnej:
* Klasa betonu
Grubość:
Charakterystyka podbudowy górnej:
Materiał:  
Grubość:
Wskaźnik zagęszczenia Is:
Pierwotny moduł odkształcenia Ev1: MPa
Wtóry moduł odkształcenia Ev2: MPa
Wskaźnik odkształcenia Io (Ev2/Ev1):
Współczynnik sprężystości: [N/mm3]
Charakterystyka podbudowy dolnej:
Materiał:  
Grubość:
Wskaźnik zagęszczenia Is:
Pierwotny moduł odkształcenia Ev1: MPa
Wtóry moduł odkształcenia Ev2: MPa
Wskaźnik odkształcenia Io (Ev2/Ev1):
Współczynnik sprężystości: [N/mm3]
Charakterystyka podłoża gruntowego:
Materiał:
Stopień zagęszczenia Id:
Wskaźnik zagęszczenia Is:
Pierwotny moduł odkształcenia Ev1: MPa
Wtórny moduł odkształcenia Ev2: MPa
Wskaźnik odkształcenia Io (Ev2/Ev1):
Współczynnik sprężystości k: [N/mm3]
Przewidywane obciążenie statyczne posadzki:
Równomierny i nieokreślony rozkład sił kN/m2  typ
Równomierny i określony rozkład sił, np. pod regałami obciążenie pojedynczego regału kN/m2

ilość nóg w pojedynczym regale szt.

rozstaw nóg w pojedynczym regale
szer.: m dług.: m
rozmiar stopy pojedynczego regału
mm²
Przewidywane obciążenie dynamiczne posadzki:


maksymalne obciążenie osi
kN

konfiguracja opon


powierzchnia styku opon z posadzką
mm²

rozstaw kół
m

rozstaw opon
m

rozstaw osi
m
Dane kontaktowe:
Nazwa firmy
* Imię i nazwisko
* Telefon
* Adres e-mail
* Pola, które wymagają wypełnienia.