Hala produkcyjna - Niemierzyno, Polska

Polimerowe, strukturalne zbrojenie rozproszone BarChip zostało zastosowane w miejsce tradycyjnego, stalowego zbrojenia rozproszonego ze względu na zagrożenie wystąpienia korozji. Mogła być ona spowodowana permanentną wilgocią pochodzącą z wody używanej do mycia owoców w trakcie procesu produkcyjnego.  Tradycyjne, stalowe zbrojenie rozproszone nie posiada takich właściwości (patrz testy).