Betonowe podkłady kolejowe - Londyn, Anglia

Głównym czynnikiem, który zdecydował o użyciu polimerowego, strukturalnego zbrojenia rozproszonego BarChip był jego brak przewodnictwa impulsów elektromagnetycznych. Stalowe zbrojenie rozproszone ma bardzo wysoką zdolność przenoszenia impulsów elektromagnetycznych co mogłoby mieć bardzo negatywny wpływ na pracę pętli indukcyjnych zainstalowanych na powierzchni podkładów betonowych. Pętle te kontrolują pracę komputerów zainstalowanych w lokomotywach, które regulują szybkość jazdy pociągu oraz sygnalizacji świetlnej (patrz testy).