Strop izolujący - Dublin, Irlandia

Technologia wykonania z wykorzystaniem specjalnego betonu o właściwościach izolujących wymagała użycia polimerowego, strukturalnego zbrojenia rozproszonego BarChip ze względu na jego bardzo niski współczynnik przewodnictwa ciepła. Dzięki zastosowaniu polimerowego, strukturalnego zbrojenia rozproszonego BarChip strop betonowy utraci w znacznym stopniu zdolność do przewodzenia ciepła (patrz testy).