Laguna Universal Studios - Osaka, Japonia

Polimerowe zbrojenie rozproszone BarChip zostało zastosowane do wzmocnienia betonowych elementów będących częścią laguny wodnej należącej do japońskiego oddziału amerykańskiej firmy produkującej oraz dystrybuującej filmy - Universal Studios Entertaiment. Czynniki, które zadecydowały o wyborze polimerowego zbrojenia rozproszonego BarChip to łatwość przenoszenia i stosowania oraz całkowitą odporność na korozję. Tradycyjne, stalowe zbrojenie rozproszone nie posiada takich właściwości (patrz testy).