Hala produkcyjna - Świdwin, Polska

Sól i inne składniki używane w produkcji spożywczej oraz silne działające środki czyszczące mogłyby doprowadzić do bardzo szybkiej korozji stalowego zbrojenia rozproszonego zawartego w betonie. Jedynym skutecznym rozwiązaniem było zastosowanie polimerowego zbrojenia rozproszonego BarChip, które doskonale sprawdziło się w w/w warunkach. (patrz testy).