Mroźnia składowa - Montpellier, Francja

Francuscy wykonawcy budowlani nie mieli wątpliwości jakiego typu zbrojenia rozproszonego użyć do wzmocnienia posadzki betoniowej w mroźni składowej. Wybór był oczywisty – polimerowe zbrojenie rozproszone BarChip. Zastosowanie stalowego zbrojenia rozproszonego które posiada bardzo wysoki współczynnik przewodności cieplnej, doprowadziłoby do głębokiej penetracji mrozu w głąb betonu. Zjawisko to mogłoby się stać przyczyną powstania rys w posadzce betonowej. (patrz testy).