Elektrownia atomowa - Tsuruga, Japonia

Polimerowe zbrojenie rozproszone BarChip zostało użyte do wzmocnienia betonowych kesonów fundamentowych, które następnie zostały zatopione w wodzie morskiej. Fakt, który zdecydował o wyborze polimerowego zbrojenia rozproszonego BarChip to całkowita odporność na korozję czyli znacznie wyższa trwałość betonu w porówaniu do betonu zawierającego stalowe zbrojenie rozproszone. Potwierdzeniem wieloletniej trwałości betonu wzmocnionego polimerowym zbrojeniem rozproszonym BarChip są testy wytrzymałości przeprowadzone przez Dr Stefana Bernarda pracującego na uniwersytecie w Sydney (patrz testy).