korzyści stosowania Barchip48

Polimerowe zbrojenie rozproszone BarChip48


Zastosowania polimerowego zbrojenia rozproszonego BarChip48

1. Posadzkarstwo
 • posadzki przemysłowe i komercyjne (handlowe)
 • płyty betonowe stosowane w budownictwie mieszkaniowym
 • drogi
 • podjazdy
 • ścieżki dla pieszych i chodniki
2. Tunele
 • beton natryskowy jako podparcia dla skał
 • sklepienia dolne i odwrotne np. w tunelach
 • okładziny z betonu natryskowego w szybach górniczych i kopalnianych
 • elementy betonowe prefabrykowane
 • szyby wentylacyjne
 • nabrzeża, wały, nasypy i obwałowania wzmocnione betonem natryskowym
3. Struktury morskie
 • falochrony i ochrona podwodzi i przedbrzeży
 • baseny jachtowe, promenady nadmorskie, mola
 • zbiorniki retencyjne, przepusty, kanały i kanały sklepione
 • ściany i mury oporowe
 • platformy morskie i wiertnicze
 • mosty i pirsy
 • sztuczne rafy
4. prefabrykowane elementy betonowe
 • rury i bloki betonowe
 • przepusty i kanały pudełkowe
 • eliminacja włókien szklanych
 • ściany i mury oporowe oraz panele architrawów i okapów
 • segmenty okładzinowe tuneli
 • dźwigary i łuki
5. górnictwo i kopalnictwo
 • beton natryskowy jako podparcia dla skał
 • spadki i chodniki przewozowe w kopalniach
 • posadzki warsztatowe
 • podziemne hangary dla kruszarek i rozdrabniarek
 • wyrobiska udostępniające przy wydobywaniu rud
 • barykady podsadzające wyrobiska
 • portale, wały i nasypy stabilizujące


Korzyści ze stosowania polimerowego zbrojenia rozproszonego BarChip48

 • Zwiększa wytrzymałość betonu na zginanie
 • Zwiększa wytrzymałość betonu na ściskanie
 • Eliminuje pojawianie się rys i pęknięć skurczowych na powierzchni betonu
 • Eliminuje plamy rdzy na powierzchni betonu dzięki całkowitej odporności na korozję
 • Eliminuje konieczność użycia siatek (mat) zbrojących oraz tradycyjnych włókien stalowych
 • Powoduje wzrost odporności powierzchni betonu na ścieranie
 • Zwiększa odporność betonu na działanie siarczanów oraz kwasów i soli
 • Znacznie podwyższa udarność powierzchni betonu
 • Daje możliwość zbrojenia całej masy betonu
 • Podwyższa odporność na ogień i wysokie temperatury
 • Zwiększa odporność na łuszczenie i odpryskiwanie betonu pod wpływem temperatury Redukuje nasiąkliwość betonu
 • Zwiększa odporność na przemarzanie i inne czynniki atmosferyczne
 • Wydłuża żywotność betonu dzięki całkowitej odporności na korozję
 • Zwiększa wytrzymałość narożników i krawędzi betonu
 • Redukuje zużycie pomp i przewodów do pompowania betonu
 • Jest bezpieczniejsze i lżejsze w transporcie niż stal
 • Redukuje koszty transportu na plac budowy oraz koszty stosowania