BarChip MQ58

Opis produktu
Specjalnie zaprojektowane do posadzek komercyjnych i przemysłowych.

Syntetyczne zbrojenie rozproszone BarChip MQ58 jest konstrukcyjnym (strukturalnym) włóknem zbrojeniowym najnowszej generacji, które zostało wyprodukowane w ramach programu badawczo-rozwojowego „Future Fibre” („Włókno przyszłości”) przez japońską firmę BarChip Inc. Monofilamentowa konstrukcja włókna BarChip MQ58 ma na celu zapewnienie możliwie najlepszego wykończenia powierzchni betonu. Włókno BarChip MQ58 stosowane jest głównie do zbrojenia posadzek przemysłowych i komercyjnych oraz innych płyt betonowych..            


Cechy Produktu

Charakterystyka Właściwość materiału
Żywica bazowa modyfikowana olefina
Długość 58 mm
Wytrzymałość na rozciąganie 600 MPa
Faktura (tekstura) powierzchni ciągła tłoczona
Liczba włókien w 1 kg. > 53.800 sztuk
Ciężar właściwy 0,90-0,92
Moduł Younga 6,5 GPa
Temperatura topnienia 120-170°C
Temperatura zapłonu ponad 450°C


Dawkowanie
Najbardziej efektywny przedział dawkowania zbrojenia rozproszonego BarChip MQ58 mieści się w granicach od 3 do 6kg na 1m3 betonu. Ostateczna dawka zbrojenia rozproszonego BarChip MQ58 powinna być ustalona indywidualnie na podstawie wymagań projektu.

Mieszanie
W celu zoptymalizowania procesu rozproszenia włókien BarChip MQ58 podczas mieszania zaleca się dodawanie całych worków zbrojenia rozproszonego BarChip MQ58 do mieszalnika przed pozostałymi składnikami (kruszywo, piach, cement) oraz wodą. Po napełnieniu, mieszalnik powinien pracować na najwyższych obrotach przez około 5 do 10 minut. Dawka 6kg zbrojenia rozproszonego BarChip MQ58 może zredukować mierzalny opad betonu o 10-20mm (w zależności od rodzaju konsystencji mieszanki betonowej). Celem uzyskania bardziej szczegółowych danych dot. mieszania betonu z dodatkiem zbrojenia rozproszonego BarChip MQ58, prosimy o zapoznanie się z formularzem technicznym „Batching and Mixing („Wsad i Mieszanie”) dostępnym do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.zbrojenie.pl.

Pompowanie
Zbrojenie rozproszone BarChip MQ58 może być bezproblemowo pompowane przez gumowe przewody o średnicy 50mm. Jednak pewne środki ostrożności powinny być przedsięwzięte przed rozpoczęciem pompowania betonu celem upewnienia się czy włókna mogą przejść przez sito leja pompy bez zakłóceń.

Przenoszenie i przechowywanie
Zbrojenie rozproszone BarChip MQ58 pakowane jest w 5 kilogramowe rozpuszczalne worki papierowe (360 kg na palecie), dostarczane na wytrzymałych, plastikowych paletach, które można poddać procesowi recyklingu. Palety zabezpieczone są specjalną folią ochronną i mogą być przechowywane na zewnątrz. Worki przechowywane pojedynczo należy zabezpieczyć przed wodą. Wszelkie zagadnienia dot. bezpieczeństwa związanego z przechowywaniem oraz stosowaniem zbrojenia rozproszonego BarChip MQ58 dostępne w zakładce MSDS (Material Safety Data Sheet) na stronie internetowej www.zbrojenie.pl
Opakowania 5 kg ulegające degradacji.


Luzem bez opakowania – dostępne na żądanie.Przechowywanie: opakowanie papierowe nieodporne na działanie warunków atmosferycznych. Przechowywać w suchym miejscu.

Badania wytrzymałości belek betonowych
Firma EPC przeprowadziła szereg badań wytrzymałości belek betonowych wzmocnionych zbrojeniem rozproszonym BarChip MQ58. Wyniki pokazują, że zbrojenie rozproszone BarChip MQ58 doskonale sprawdza się zarówno w betonie o niskiej jak i wysokiej klasie wytrzymałości. Prosimy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy EPC celem uzyskania pełnych danych.

BarChip MQ58 Wytrzymałość projektowa Dawkowanie Wiek Wytrzymałość na ściskanie (N/mm2) Obciążenie szczytowe (N/mm2) Wytrzymałość na zginanie fct (N/mm2) Wskaźnik Re3 Wartość średnia 40 3 kg/m3 28 dni 51,4 39,9 5,3 32,1%

BarChip MQ58 Wytrzymałość projektowa Dawkowanie Wiek Wytrzymałość na ściskanie (N/mm2) Obciążenie szczytowe
(N/mm2)
Wytrzymałość na zginanie fct(N/mm2)

 

Wskaźnik
Re3
Wartość średnia 40 3 kg/m3 28 dni 51,4 39,9 5,3 32,1%