BarChip48

Opis produktu

BarChip48 jest konstrukcyjnym (strukturalnym) włóknem stanowiącym zbrojenie rozproszone w betonie. Produkowane jest przez japońską firmę BarChip Inc., Zbrojenie rozproszone BarChip48 zalicza się do rodziny makrowłókien kopolimerowych, produkowanych w ramach najnowszego programu badawczo rozwojowego firmy BarChip Inc. - ‘Future Fibre” (Włókno Przyszłości). Celem programu było stworzenie rodziny włókien zbrojeniowych posiadających niespotykane dotąd parametry oraz podnoszących właściwości wytrzymałościowe betonu do poziomu nieosiągalnego przez konkurencyjne produkty. Do stworzenia zbrojenia rozproszonego BarChip48 wykorzystano najnowsze technologie produkcji polimerów oraz wdrożono najbardziej wyśrubowane normy, które sprawiają, że włókna BarChip48 oferowane przez firmę BarChip Inc. jest bezkonkurencyjne pod względem możliwości zastosowań, trwałości, wydajności oraz funkcji użytkowych.             

Cechy Produktu

Charakterystyka Właściwość materiału
Żywica bazowa Modyfikowana olefina
Długość 48 mm
Wytrzymałość na rozciąganie 640 MPa
Faktura (tekstura) powierzchni ciągła tłoczona
Liczba włókien w 1 kg. 59.500 sztuk
Ciężar właściwy 0,90-0,92
Moduł Younga 10 GPa
Temperatura topnienia 159-179°C
Temperatura zapłonu ponad 450°C

Korzyści stosowania

- redukcja kosztów sięgająca nawet 50% w stosunku do tradycyjnych siatek (mat) zbrojeniowych
- zdolność powstrzymywania rozprzestrzeniania (propagacji) pęknięć betonu równa siatce (macie) zbrojeniowej o nominale Sl82, przy zastosowaniu odpowiednich dawek zbrojenia rozproszonego BarChip48
- wydłużenie żywotności betonu ze względu na całkowity brak korozji
- możliwość dostarczania na plac budowy gotowych mieszanek betonowych zawierających włókna BarChip48
- eliminacja cięcia i układania stalowych siatek (mat) zbrojeniowych, oznaczająca większość efektywność prac zbrojarskich lub ich całkowitą eliminację
- zbrojenie rozproszone BarChip48 jest łatwiejsze i lżejsze w transporcie niż stal
- zwiększenie odporności betonu na wysokie temperatury - eliminacja łuszczenia się betonu pod wpływem ognia

Dawkowanie

Najbardziej efektywny przedział dawkowania włókien BarChip48 mieści się w granicach od 2,5kg do 10kg/m3 betonu.  Ostateczna dawka zbrojenia rozproszonego BarChip48 winna być ustalona na podstawie wymagań projektu. Typowa dawka włókien BarChip48 dla standardowych zastosowań wynosi 2,5kg/m3 betonu. Dal zastosowań konstrukcyjnych takich jak płyty stosowane w budownictwie mieszkaniowym lub posadzki w obiektach handlowych, typowe dawki zbrojenia rozproszonego BarChip48 wahają się od 2,5kg do 5kg/m3 betonu. Celem precyzyjnego ustalenia dawki włókna BarChip48 dla indywidualnych projektów, należy skonsultować się z regionalnym dystrybutorem włókien BarChip48.

Mieszanie

W celu zoptymalizowania procesu rozproszenia pojedynczych włókien podczas mieszania zaleca się dodawanie zbrojenia BarChip do mieszalnika przed pozostałymi składnikami (kruszywo, piach, cement) oraz wody. Od tego momentu mieszanie betonu ze zbrojeniem BarChip nie różni się niczym od mieszania betonu z innymi typami zbrojenia. Dopuszczalne jest nawet umieszczanie całych worków zawierających zbrojenie BarChip48 bez rozrywania ich ponieważ są one wykonane z rozpuszczalnego papieru. Pojedyncze włókna BarChip48 powinny rozproszyć się całkowicie (homogenicznie) w mieszance betonowej w ciągu maksymalnie 5 minut od rozpoczęcia procesu mieszania. Dawka 6kg zbrojenia rozproszonego BarChip48 może zredukować mierzalny opad betonu o 10-20mm (w zależności od rodzaju konsystencji mieszanki betonowej). Celem uzyskania bardziej szczegółowych danych dot. zagadnienia mieszania betonu z dodatkiem zbrojenia rozproszonego BarChip48 prosimy o zapoznanie się z formularzem technicznym: "Batching and Mixing” ("Wsad i Mieszanie”) dostępnym do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.zbrojenie.pl

Pompowanie

Zbrojenie rozproszone BarChip48 firmy EPC może być całkowicie bezproblemowo pompowane przez gumowe przewody o średnicy 50mm. Jednak pewne środki ostrożności powinny być przedsięwzięte przed rozpoczęciem pompowania betonu celem upewnienia się czy zbrojenie BarChip48 może przejść przez sito leja pompy bez zakłóceń.

Przenoszenie i przechowywanie

Opakowania 2,5 kg ulegające degradacji.

     Luzem bez opakowania – dostępne na żądanie.- 2,5 kilogramowe rozpuszczane worki  (440kg paleta – 176 worków)
- zbrojenie wykonane z modyfikowanej olefiny stabilizowanej przeciwko oddziaływaniu promieniowania UV
- zbrojenie BarChip48 pakowane jest na specjalnych paletach plastikowych
- worki znajdujące się na palecie okryte są specjalną folią zabezpieczającą
- opakowania typu "big-bag" dostępne na życzenie

Zbrojenie rozproszone BarChip48 transportowane jest na specjalnych wysokowytrzymałych, plastikowych paletach, które mogą być, po wykorzystaniu, poddane procesowi recyklingu.
Palety zawierające zbrojnie rozproszone BarChip48 są fabrycznie zabezpieczone specjalna folią ochronną i mogą być przechowywane na zewnątrz bez groźby uszkodzenia lub pogorszenia się jakości produktu oraz papierowych worków, w które pakowane jest zbrojenie BarChip48. W razie stwierdzenia uszkodzenia folii ochronnej pokrywającej palety należy natychmiast zastosować dodatkowe zabezpieczenie celem ochrony papierowych worków, które mogą ulec rozpuszczeniu.

Wszelkie zagadnienia dot. bezpieczeństwa związanego przechowywaniem oraz stosowaniem zbrojenia BarChip48 dostępne są w zakładce MSDS (Material Safety Data Sheet) na stronie internetowej www.zbrojenie.pl


Wskaźnik Re3

Firma Elasto Plastic Concrete przeprowadziła wyczerpujące badania z wykorzystaniem paneli testowych ASTM 1609 wzmocnionych zbrojeniem rozproszonym BarChip48, celem precyzyjnego wyznaczenia wartości wskaźnika Re3.
‘Concrete Society Technical Report 34’ definiuje wartość wskaźnika Re3 jako miarę plastyczności (ciągliwości), która stanowi średnią wartość obciążenia powodującego wychylenie się testowego panelu o wartość 3mm. wyrażoną jako stosunek pomiędzy wartością obciążenia a pierwszym pęknięciem pojawiającym się na panelu testowym.
Wartość wskaźnika Re3 stanowi odpowiednik wytrzymałości na zginanie.
Na wartość wskaźnika Re3 testowanego betonu maja wpływ takie czynniki jak ilość zbrojenia rozproszonego oraz jego rodzaj. Przez minimalną dawką zbrojenia rozproszonego rozumie się taką jego ilość, która powoduje wzrost wartości wskaźnika Re3 o co najmniej 30% (0,3). Skontaktuj się z przedstawicielem firmy EPC w celu otrzymania informacji dot. standardów konstrukcyjnych zawartych w publikacji ‘Concrete Society Technical Report 34’
Wyniki

Dodatek zaledwie 2,5kg. zbrojenia rozproszonego BarChip48 do 1m3 betonu powoduje wzrost wskaźnika Re3 o 36%, zatem minimalna wartość zdefiniowana przez Concrete Society Technical Report 34’ zostaje przekroczona o 6%. Dodatek 5,0kg zbrojenia rozproszonego BarChip48 do 1m3 betonu powoduje wzrost wskaźnika Re3 o 55%. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji nt. wyznaczania wskaźnika Re3 skontaktuj się z przedstawicielem firmy EPC w Polsce.

Zbrojenie rozproszone BarChip48 może być zastosowane do wzmacniania:

- jezdni i pasów drogowych
- ścieżek dla pieszych oraz chodników
- betonowych elementów prefabrykowanych
- parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych
- lotnisk i innych płyt postojowych dla samolotów
- posadzek przemysłowych
- płyt betonowych o charakterze komercyjnym
- obudów tuneli w postaci betonu natryskowego (torkretu)
- innych obudów z wykorzystaniem betonu natryskowego (torkretu)
- płyt betonowych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym